برنامه نویسی تخصص ماست

تبلیغات اختصاصی هنر ماست

مشاوره ی ویژه وظیفه و خدمت ماست

نرم افزار حسابداری مدیریتی آموزشگاه بصورت اختصاصی برای تمامی آموزشگاه ها اعم از(آموزشگاه زبان،آموزشگاه کامپیوتر،آموزشگاه فنی حرفه ای و...) طراحی گردیده است،و از طریق این نرم افزار دوستان عزیز میتوانند کلیه ی فعالیت های موسسه،کلیه ی فعالیت های مالی را کنترل نمایند.

 

برخی امکانات نرم افزارآموزشگاه:

 1. ثبت نام زبان آموزان بصورت کامل
 2. ثبت نام اساتید با اطلاعات کامل و سوابق کاری
 3. ثبت کلاس ها بصورت گروه بندی و زمان بندی شده
 4. تعیین سطح
 5. ثبت تخفیفات ویژه برای ارگان ها و ممتازین
 6. ثبت حضورو غیاب زبان آموزان بصورت گروه بندی شده(کلاسی،گروهی)
 7. ثبت حضور و غیاب اساتید
 8. گزارشات مالی و سوابق کلی زبان آموز بصورت کامل
 9. پیش ثبت نام،ثبت نام،ثبت نام اولویت
 10. صورت سود و زیان
 11. ترازنامه
 12. بانک و چک
 13. و هر امکانات دیگری ک برای یک آموزشگاه نیاز است.