برنامه نویسی تخصص ماست

تبلیغات اختصاصی هنر ماست

مشاوره ی ویژه وظیفه و خدمت ماست

مجتمع حسابداری وبرنامه نویسی مُروا با سابقه ای درخشان برای اولین بار درغرب کشور نرم افزار اختصاصی مربوط به شغل شما را با تفکیک از سایر نرم افزارهای حسابداری که عمومیت دارند ارائه میدهد:

نرم افزار حسابداری و مدیریتی مهدکودک و پیش دبستانی ها

این نرم افزاردارای ویژگی های مدیریتی و حسابداری زیر می باشد:

·         ثبت دانش آموزان و پرداخت شهریه های آنها به تفکیک کلاس

·         ثبت هزینه ها

·         حضوروغیاب

·         ثبت حسابهای بانکی

·         امکان دادن رسید دریافت به اولیا هنگام پرداخت شهریه و نمایش مانده مبلغ شهریه در رسید

·         امکان تعیین رمز برای امنیت سیستم

·         گزارش لیست دانش آموزان به تفکیک کلاس

·         گزارش لیست بدهکاران به تفکیک کلاس

·         گزارش لیست پرداختیهای دانش آموزان به تفکیک کلاس

·         گزارش پرداختی ها بر اساس تاریخ

·         گزارش بر اساس فیلدهای دلخواه(نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه،نام پدر،نام کلاس و...)

*این نرم افزار یک نرم افزار جامع و اختصاصی بصورت تضمینی میباشد.