برنامه نویسی تخصص ماست

تبلیغات اختصاصی هنر ماست

مشاوره ی ویژه وظیفه و خدمت ماست

مجتمع حسابداری وبرنامه نویسی مروا با سابقه ای درخشان برای اولین بار در غرب کشور نرم افزار اختصاصی مربوط به شغل شما را با تفکیک از سایر نرم افزارهای حسابداری که عمومیت دارند ارائه میدهد:

نرم افزار حسابداری اختصاصی عکاسی،فیلمبرداری،وآتلیه ها با امکانات زیر:

·        نوبت فیلمبرداری با( تاریخ عقدقرارداد،فرد،تاریخ تحویل،پیش پرداخت،یادآوری روزفیلمبرداری و..)

·        نوبت عکس برداری با( تاریخ عکسبرداری،تاریخ سفارش،تاریخ طراحی،تاریخ تحویل ،سایزعکس،جنس عکس،نوع شاسی و...)

·        عکس 3*4 (سایزعکس،تعدادعکس و...)

·        فروش وسایل جانبی(نوار،شاسی،و...)

·        چاپخانه با تمام امکانات

·        خرید ها

·        هزینه ها

·        وهرآنچه شما بخواهیدولازمه کارتان باشد ما به نرم افزار اضافه خواهیم کرد.

 

*تبصره:به زودی اداره امور مالیاتی تمامی اصناف را وادار به گذاشتن نرم افزارهای حسابداری خواهد کرد،پس همین امروز اقدام کنید.