برنامه نویسی تخصص ماست

تبلیغات اختصاصی هنر ماست

مشاوره ی ویژه وظیفه و خدمت ماست

مجتمع حسابداری و برنامه نویسی مُروا با سابقه ای درخشان برای اولین بار در غرب کشور نرم افزار اختصاصی مربوط به شغل شما را با تفکیک از سایر نرم افزارهای حسابداری که عمومیت دارند ارائه میدهد:

نرم افزار حسابداری آژانس املاک(بنگاه)

 • امکان ثبت سپرده ها اعم از (املاک فروشی ، رهنی و استیجاری ، معاوضه) *
 • *امکان تعریف مناطق جغرافیایی برای سپرده ها (کشور ، استان ، شهر ، خیابان ،)
 • *امکان تعریف نوع سپرده (باغ ، ویلا ، آپارتمان ، واحد تجاری ، زمین ، مرغ داری ،)
 • *امکان تعریف سپرده های خاص (امتیاز وام ، خط تلفن ، امکان تبدیل سپرده ها به یکدیگر (فروش به رهن و اجاره و...)
 • ثبت اطلاعات دقیق مربوط به سپرده ها
 • *امکان تعریف لیست انتخابی برای جزئیات سپرده که باعث سهولت در ورود اطلاعات و بی نیاز شدن
 • *امکان درج فیلم و تصاویر هر ملک به هنگام ثبت (جهت بازدید متقاضیان از املاک سپرده گذاری شده)
 • امکان تعریف اشخاص با قابلیت گروه بندی (همکاران ، متقاضیان ، مشتریان ، مالکین و *جستجوی پیشرفته فایل ها بر اساس شرایط متقاضیان)
 • *ثبت شرایط جستجو به عنوان درخواست متقاضی در صورت موجود نبودن فایل در دفتر تقاضا ها
 • *امکان بایگانی سپرده ها (فایل ها) با قابلیت بازیابی
 • *تنظیم و ثبت قراردادهای جدید با قابلیت جستجو و گزارشگیری (قولنامه یا قراردادهای خرید و فروش ، اجاره نامه ، مبایعه نامه و...)
 • *امکان طراحی قراردادها بصورت دلخواه توسط مدیر سیستم